به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Britains Got Talent


Season 01


[180 MB] Britains Got Talent - 1.1-BWBP.mkv
[186 MB] Britains Got Talent - 1.2-BWBP.mkv
[185 MB] Britains Got Talent - 1.3-BWBP.mkv
[183 MB] Britains Got Talent - 1.4-BWBP.mkv
[270 MB] Britains Got Talent - 1.5-BWBP.mkv
[279 MB] Britains Got Talent - 1.6-BWBP.mkv
[293 MB] Britains Got Talent - 1.7-BWBP.mkv
[307 MB] Britains Got Talent - 1.8-BWBP.mkv
[90 MB] Britains Got Talent - 1.9 - The Final Results-BWBP.mkv
[204 MB] Britains Got Talent - 1.9 - The Final-BWBP.mkv

Season 02


[187 MB] Britain's Got Talent S02 E03-BWBP.mkv
[196 MB] Britain's Got Talent S02-E02-BWBP.mkv
[183 MB] Britain's Got Talent S02E04 PH-BWBP.mkv
[96 MB] britains.got.talent.2008.final.results.ws.pdtv.xvid-ingot-BWBP.mkv
[217 MB] Britains.Got.Talent.S02E01.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[190 MB] Britains.Got.Talent.S02E05.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[190 MB] Britains.Got.Talent.S02E06.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[190 MB] britains.got.talent.s02e07.ws.pdtv.xvid-ingot-BWBP.mkv
[289 MB] Britains.Got.Talent.S02E08.XviD-BWBP.mkv
[286 MB] Britains.Got.Talent.S02E09.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[284 MB] Britains.Got.Talent.S02E10.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[290 MB] britains.got.talent.s02e11.ws.pdtv.xvid-ingot-BWBP.mkv
[290 MB] Britains.Got.Talent.S02E12.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[320 MB] Britains.Got.Talent.S02E13.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv

Season 03


[284 MB] Britains.Got.Talent.S03E01.Auditions.1.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[184 MB] Britains.Got.Talent.S03E02.Auditions.2.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[184 MB] Britains.Got.Talent.S03E03.Auditions.3.WS.PDTV.XviD-FTP-BWBP.mkv
[187 MB] Britains.Got.Talent.S03E04.Auditions.4.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv
[186 MB] Britains.Got.Talent.S03E05.Auditions.5.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[186 MB] Britains.Got.Talent.S03E06.Auditions.6.WS.PDTV.XviD-FTP-BWBP.mkv
[270 MB] Britains.Got.Talent.S03E07.Auditions.7.WS.PDTV.XviD-NOsegmenT-BWBP.mkv
[283 MB] Britains.Got.Talent.S03E08.1st.Semi.Final.WS.PDTV.XviD-W4F-BWBP.mkv
[296 MB] Britains.Got.Talent.S03E09.Semi.Final.2.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv
[293 MB] Britains.Got.Talent.S03E10.Semi.Final.3.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv
[292 MB] Britains.Got.Talent.S03E11.Semi.Final.4.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv
[301 MB] Britains.Got.Talent.S03E12.Semi.Final.5.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv
[320 MB] Britains.Got.Talent.S03E13.Final.PROPER.WS.PDTV.XviD-NOsegmenT-BWBP.mkv
[99 MB] Britains.Got.Talent.S03E14.TheFinal.The.Results.Show.WS.PDTV.XviD-NoSegment-BWBP.mkv

Season 04


[266 MB] britains.got.talent.s04e01.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[190 MB] Britains.Got.Talent.S04E02.PROPER.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[186 MB] britains.got.talent.s04e03.repack.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[184 MB] Britains.Got.Talent.S04E04.HDTV.XviD-watbath-BWBP.mkv
[179 MB] Britains.Got.Talent.S04E05.WS.PDTV.XviD-watbath-BWBP.mkv
[186 MB] britains.got.talent.s04e06.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[268 MB] britains.got.talent.s04e07.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[262 MB] Britains.Got.Talent.S04E08.Semifinal.1.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[94 MB] Britains.Got.Talent.S04E09.Semifinal.1.Results.Show.WS.PDTV.XviD-PVR-BWBP.mkv
[263 MB] Britains.Got.Talent.S04E10.Semifinal.2.HDTV.XviD-aAF-BWBP.mkv
[94 MB] Britains.Got.Talent.S04E11.Semifinal.2.Results.HDTV.XviD-aAF-BWBP.mkv
[262 MB] britains.got.talent.s04e12.semifinal.3.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[94 MB] britains.got.talent.s04e13.results.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[262 MB] britains.got.talent.s04e14.semifinal.4.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[92 MB] britains.got.talent.s04e15.semifinal.results.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[262 MB] britains.got.talent.s04e16.semifinal.5.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[94 MB] britains.got.talent.s04e17.semifinal.results.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[278 MB] britains.got.talent.s04e18.final.cd1.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv
[188 MB] britains.got.talent.s04e18.final.cd2.ws.pdtv.xvid-c4tv-BWBP.mkv

Season 05


[272 MB] Britains.Got.Talent.S05E01.HDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[188 MB] Britains.Got.Talent.S05E02.HDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[189 MB] Britains.Got.Talent.S05E03.HDTV.XviD-BARGE-BWBP.mkv
[183 MB] Britains.Got.Talent.S05E04.HDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[188 MB] Britains.Got.Talent.S05E05.HDTV.XviD-BARGE-BWBP.mkv
[188 MB] Britains.Got.Talent.S05E06.HDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[268 MB] Britains.Got.Talent.S05E07.WS.PDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[266 MB] Britains.Got.Talent.S05E08.Semifinal.1.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S05E09.Semifinal.1.Results.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[256 MB] Britains.Got.Talent.S05E10.Semifinal.2.PDTV.XviD-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S05E11.Semifinal.2.Results.WS.PDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[260 MB] Britains.Got.Talent.S05E12.Semifinal.3.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S05E13.Semifinal.3.Results.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[265 MB] Britains.Got.Talent.S05E14.Semifinal.4.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S05E15.Semifinal.4.Results.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[269 MB] Britains.Got.Talent.S05E16.Semifinal.5.REPACK.WS.PDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S05E17.Semifinal.5.Results.WS.PDTV.XviD-C4TV-BWBP.mkv
[359 MB] Britains.Got.Talent.S05E18.Final.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv
[109 MB] Britains.Got.Talent.S05E19.Final.Results.HDTV.XviD-LOCATiON-BWBP.mkv

Season 06


[240 MB] Britains.Got.Talent.S06E01.720p.HDTV.x264-C4TV-BWBP.mkv
[196 MB] Britains.Got.Talent.S06E02.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[215 MB] Britains.Got.Talent.S06E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[209 MB] Britains.Got.Talent.S06E04.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[169 MB] Britains.Got.Talent.S06E05.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[186 MB] Britains.Got.Talent.S06E06.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[279 MB] Britains.Got.Talent.S06E07.REPACK.720p.HDTV.x264-KNiFESHARP-BWBP.mkv
[364 MB] Britains.Got.Talent.S06E08.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[271 MB] Britains.Got.Talent.S06E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[93 MB] Britains.Got.Talent.S06E10.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[269 MB] Britains.Got.Talent.S06E11.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S06E12.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[267 MB] Britains.Got.Talent.S06E13.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[92 MB] Britains.Got.Talent.S06E14.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[272 MB] Britains.Got.Talent.S06E15.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[92 MB] Britains.Got.Talent.S06E16.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[407 MB] Britains.Got.Talent.S06E17.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv

Season 07


[281 MB] britains.got.talent.s07e01.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[271 MB] britains.got.talent.s07e02.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[236 MB] britains.got.talent.s07e03.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[189 MB] britains.got.talent.s07e04.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[183 MB] britains.got.talent.s07e05.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[215 MB] britains.got.talent.s07e06.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[189 MB] britains.got.talent.s07e07.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[275 MB] britains.got.talent.s07e08.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S07E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[270 MB] britains.got.talent.s07e10.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[90 MB] britains.got.talent.s07e11.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[265 MB] britains.got.talent.s07e12.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[85 MB] britains.got.talent.s07e13.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[271 MB] britains.got.talent.s07e14.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[85 MB] britains.got.talent.s07e15.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[270 MB] britains.got.talent.s07e16.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[39 MB] britains.got.talent.s07e17.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[462 MB] britains.got.talent.s07e18.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv

Season 08


[236 MB] Britains.Got.Talent.S08E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[233 MB] britains.got.talent.s08e02.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[238 MB] Britains.Got.Talent.S08E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[229 MB] Britains.Got.Talent.S08E04.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[184 MB] Britains.Got.Talent.S08E05.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[235 MB] Britains.Got.Talent.S08E06.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[231 MB] Britains.Got.Talent.S08E07.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[280 MB] Britains.Got.Talent.S08E08.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[84 MB] Britains.Got.Talent.S08E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[272 MB] britains.got.talent.s08e10.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s08e11.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[273 MB] britains.got.talent.s08e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[87 MB] britains.got.talent.s08e13.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[276 MB] britains.got.talent.s08e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s08e15.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[275 MB] Britains.Got.Talent.S08E16.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[86 MB] Britains.Got.Talent.S08E17.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[458 MB] britains.got.talent.s08e18.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 09


[243 MB] Britains.Got.Talent.S09E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[229 MB] Britains.Got.Talent.S09E02.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[225 MB] Britains.Got.Talent.S09E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[230 MB] britains.got.talent.s09e04.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[231 MB] Britains.Got.Talent.S09E05.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[241 MB] britains.got.talent.s09e06.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[228 MB] Britains.Got.Talent.S09E07.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[280 MB] Britains.Got.Talent.S09E08.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S09E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[274 MB] Britains.Got.Talent.S09E10.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[88 MB] britains.got.talent.s09e11.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[278 MB] Britains.Got.Talent.S09E12.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[84 MB] britains.got.talent.s09e13.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[278 MB] Britains.Got.Talent.S09E14.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[84 MB] Britains.Got.Talent.S09E15.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[274 MB] Britains.Got.Talent.S09E16.HDTV.x264-TVCUK-BWBP.mkv
[91 MB] Britains.Got.Talent.S09E17.Results.HDTV.x264-TVCUK-BWBP.mkv
[466 MB] Britains.Got.Talent.S09E18.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv

Season 10


[253 MB] Britains.Got.Talent.S10E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[246 MB] britains.got.talent.s10e02.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[240 MB] britains.got.talent.s10e03.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[222 MB] britains.got.talent.s10e04.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[239 MB] britains.got.talent.s10e05.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[238 MB] Britains.Got.Talent.S10E06.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[245 MB] britains.got.talent.s10e07.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[292 MB] britains.got.talent.s10e08.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s10e09.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[276 MB] britains.got.talent.s10e10.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[87 MB] britains.got.talent.s10e11.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[278 MB] britains.got.talent.s10e12.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s10e13.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[276 MB] britains.got.talent.s10e14.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s10e15.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[274 MB] britains.got.talent.s10e16.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[93 MB] britains.got.talent.s10e17.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[490 MB] britains.got.talent.s10e18.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv

Season 11


[257 MB] britains.got.talent.s11e01.720pp.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[244 MB] britains.got.talent.s11e02.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[245 MB] britains.got.talent.s11e03.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[222 MB] britains.got.talent.s11e04.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[236 MB] britains.got.talent.s11e05.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[231 MB] Britains.Got.Talent.S11E06.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM-BWBP.mkv
[234 MB] Britains.Got.Talent.S11E07.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[281 MB] Britains.Got.Talent.S11E08.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S11E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[274 MB] britains.got.talent.s11e10.720p.hdtv.x264-plutonium-BWBP.mkv
[89 MB] britains.got.talent.s11e11.720p.hdtv.x264-plutonium-BWBP.mkv
[276 MB] Britains.Got.Talent.S11E12.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S11E13.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[276 MB] Britains.Got.Talent.S11E14.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S11E15.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[275 MB] britains.got.talent.s11e16.720p.hdtv.x264-plutonium-BWBP.mkv
[90 MB] britains.got.talent.s11e17.720p.hdtv.x264-plutonium-BWBP.mkv
[90 MB] Britains.Got.Talent.S11E17.REPACK.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM-BWBP.mkv
[483 MB] Britains.Got.Talent.S11E18.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv

Season 12


[258 MB] Britains.Got.Talent.S12E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[233 MB] Britains.Got.Talent.S12E02.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[229 MB] Britains.Got.Talent.S12E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[223 MB] Britains.Got.Talent.S12E04.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[231 MB] Britains.Got.Talent.S12E05.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[229 MB] Britains.Got.Talent.S12E06.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[218 MB] Britains.Got.Talent.S12E07.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[275 MB] Britains.Got.Talent.S12E08.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[83 MB] Britains.Got.Talent.S12E09.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[280 MB] Britains.Got.Talent.S12E10.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[88 MB] Britains.Got.Talent.S12E11.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[282 MB] Britains.Got.Talent.S12E12.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S12E13.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[281 MB] Britains.Got.Talent.S12E14.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[87 MB] Britains.Got.Talent.S12E15.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[281 MB] Britains.Got.Talent.S12E16.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[88 MB] Britains.Got.Talent.S12E17.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[481 MB] Britains.Got.Talent.S12E18.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv

Season 13


[245 MB] Britains.Got.Talent.S13E01.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[243 MB] Britains.Got.Talent.S13E02.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv
[209 MB] Britains.Got.Talent.S13E03.720p.HDTV.x264-FTP-BWBP.mkv