به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

The Voice UK


Season 01


[323 MB] the.voice.uk.s01e01.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[324 MB] the.voice.uk.s01e02.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[325 MB] the.voice.uk.s01e03.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[321 MB] the.voice.uk.s01e04.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[379 MB] the.voice.uk.s01e05.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[373 MB] the.voice.uk.s01e06.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[366 MB] the.voice.uk.s01e07.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[137 MB] the.voice.uk.s01e08.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[356 MB] the.voice.uk.s01e09.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[136 MB] the.voice.uk.s01e10.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[353 MB] the.voice.uk.s01e11.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[136 MB] the.voice.uk.s01e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[343 MB] the.voice.uk.s01e13.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[135 MB] the.voice.uk.s01e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[321 MB] the.voice.uk.s01e15.720p.hdtv.x264-ftp-BWBP.mkv
[157 MB] the.voice.uk.s01e16.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[495 MB] the.voice.uk.s01e17.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 02


[375 MB] the.voice.uk.s02e01.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[367 MB] the.voice.uk.s02e02.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[360 MB] the.voice.uk.s02e03.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[269 MB] the.voice.uk.s02e04.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[307 MB] the.voice.uk.s02e05.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[325 MB] the.voice.uk.s02e06.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[287 MB] the.voice.uk.s02e07.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[237 MB] the.voice.uk.s02e08.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[523 MB] the.voice.uk.s02e09.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[282 MB] the.voice.uk.s02e10.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[290 MB] the.voice.uk.s02e11.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[482 MB] the.voice.uk.s02e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[108 MB] the.voice.uk.s02e13.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[522 MB] the.voice.uk.s02e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[510 MB] the.voice.uk.s02e15.final.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 03


[364 MB] the.voice.uk.s03e01.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[299 MB] the.voice.uk.s03e02.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[294 MB] the.voice.uk.s03e03.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[317 MB] the.voice.uk.s03e04.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[326 MB] the.voice.uk.s03e05.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[308 MB] The.Voice.UK.S03E06.720p.HDTV.x264-CLARiTY-BWBP.mkv
[366 MB] the.voice.uk.s03e07.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[530 MB] the.voice.uk.s03e08.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[532 MB] the.voice.uk.s03e09.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[298 MB] the.voice.uk.s03e10.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[308 MB] the.voice.uk.s03e11.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[461 MB] the.voice.uk.s03e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[135 MB] the.voice.uk.s03e13.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[522 MB] the.voice.uk.s03e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[502 MB] the.voice.uk.s03e15.final.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 04


[370 MB] the.voice.uk.s04e01.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[334 MB] the.voice.uk.s04e02.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[342 MB] the.voice.uk.s04e03.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[341 MB] the.voice.uk.s04e04.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[319 MB] the.voice.uk.s04e05.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[318 MB] the.voice.uk.s04e06.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[340 MB] the.voice.uk.s04e07.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[482 MB] the.voice.uk.s04e08.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[481 MB] the.voice.uk.s04e09.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[304 MB] the.voice.uk.s04e10.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[301 MB] the.voice.uk.s04e11.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[465 MB] the.voice.uk.s04e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[128 MB] the.voice.uk.s04e13.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[495 MB] the.voice.uk.s04e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[536 MB] the.voice.uk.s04e15.final.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 05


[386 MB] the.voice.uk.s05e01.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[316 MB] The.Voice.UK.S05E02.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[311 MB] the.voice.uk.s05e03.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[339 MB] the.voice.uk.s05e04.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[304 MB] the.voice.uk.s05e05.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[303 MB] the.voice.uk.s05e06.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[316 MB] The.Voice.UK.S05E07.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[486 MB] The.Voice.UK.S05E08.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[480 MB] The.Voice.UK.S05E09.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[298 MB] The.Voice.UK.S05E10.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[303 MB] The.Voice.UK.S05E11.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[402 MB] the.voice.uk.s05e12.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[109 MB] The.Voice.UK.S05E13.720p.iP.WEBRip.AAC2.0.H.264-BTW-BWBP.mkv
[499 MB] the.voice.uk.s05e14.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv
[486 MB] the.voice.uk.s05e15.720p.hdtv.x264-c4tv-BWBP.mkv

Season 06


[279 MB] the.voice.uk.s06e01.720p.hdtv.x264-deadpool-BWBP.mkv
[258 MB] The.Voice.UK.S06E02.PROPER.720p.HDTV.x264-FEET-BWBP.mkv
[263 MB] the.voice.uk.s06e02.readnfo.720p.hdtv.x264-deadpool-BWBP.mkv
[251 MB] The.Voice.UK.S06E03.720p.HDTV.x264-FEET-BWBP.mkv
[264 MB] The.Voice.UK.S06E04.720p.HDTV.x264-FEET-BWBP.mkv
[258 MB] The.Voice.UK.S06E05.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[222 MB] The.Voice.UK.S06E06.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[236 MB] The.Voice.UK.S06E07.720p.HDTV.DD2.0.x264-BWBP.mkv
[386 MB] the.voice.uk.s06e08.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[374 MB] The.Voice.UK.S06E09.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[228 MB] The.Voice.UK.S06E10.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[225 MB] The.Voice.UK.S06E11.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[228 MB] The.Voice.UK.S06E12.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[224 MB] The.Voice.UK.S06E13.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[363 MB] The.Voice.UK.S06E14.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv
[306 MB] The.Voice.UK.S06E15.720p.HDTV.DD2.0.x264-BTN-BWBP.mkv

Season 07


[283 MB] the.voice.uk.s07e01.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[264 MB] the.voice.uk.s07e02.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[263 MB] The.Voice.UK.S07E03.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[261 MB] the.voice.uk.s07e03.real.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[271 MB] The.Voice.UK.S07E04.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[268 MB] The.Voice.UK.S07E05.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[265 MB] the.voice.uk.s07e05.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[256 MB] The.Voice.UK.S07E06.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[265 MB] The.Voice.UK.S07E07.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[250 MB] The.Voice.UK.S07E08.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[249 MB] the.voice.uk.s07e08.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[250 MB] The.Voice.UK.S07E09.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[249 MB] the.voice.uk.s07e09.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[248 MB] The.Voice.UK.S07E10.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[245 MB] the.voice.uk.s07e10.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[365 MB] The.Voice.UK.S07E11.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[364 MB] the.voice.uk.s07e11.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[365 MB] The.Voice.UK.S07E12.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[364 MB] the.voice.uk.s07e12.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[288 MB] The.Voice.UK.S07E13.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[287 MB] the.voice.uk.s07e13.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv
[319 MB] The.Voice.UK.S07E14.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv
[319 MB] the.voice.uk.s07e14.720p.hdtv.x264-qpel-BWBP.mkv

Season 08


[283 MB] The.Voice.UK.S08E01.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[271 MB] The.Voice.UK.S08E02.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[266 MB] The.Voice.UK.S08E03.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[268 MB] The.Voice.UK.S08E04.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[266 MB] The.Voice.UK.S08E05.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[267 MB] The.Voice.UK.S08E06.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[266 MB] The.Voice.UK.S08E07.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[253 MB] The.Voice.UK.S08E08.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[251 MB] The.Voice.UK.S08E09.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[242 MB] The.Voice.UK.S08E10.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[365 MB] The.Voice.UK.S08E11.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[366 MB] The.Voice.UK.S08E12.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[321 MB] The.Voice.UK.S08E13.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv
[335 MB] The.Voice.UK.S08E14.720p.HDTV.x264-QPEL-BWBP.mkv