به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Major Crimes

5.5 / 10Subtitle


Season 1


[171 MB] Major.Crimes.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E03.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[166 MB] major.crimes.s01e04.720p.hdtv.x264-compulsion-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E09.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 2


[169 MB] Major.Crimes.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S02E03.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S02E04.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S02E05.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[167 MB] major.crimes.s02e06.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[165 MB] Major.Crimes.S02E07.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S02E08.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S02E09.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S02E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S02E11.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S02E12.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S02E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[168 MB] major.crimes.s02e14.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S02E15.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S02E16.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[168 MB] major.crimes.s02e17.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S02E18.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[174 MB] Major.Crimes.S02E19.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv

Season 3


[169 MB] Major.Crimes.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[177 MB] Major.Crimes.S03E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S03E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S03E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S03E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Major.Crimes.S03E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S03E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 4


[169 MB] Major.Crimes.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Major.Crimes.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] major.crimes.s04e22.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[169 MB] Major.Crimes.S04E23.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 5


[168 MB] Major.Crimes.S05E01.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S05E02.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S05E03.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E04.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S05E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S05E07.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E09.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E10.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E12.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E14.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Major.Crimes.S05E15.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E16.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E18.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E19.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S05E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Major.Crimes.S05E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 6


[169 MB] Major.Crimes.S06E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] Major.Crimes.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] major.crimes.s06e08.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[171 MB] major.crimes.s06e09.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[169 MB] major.crimes.s06e10.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[169 MB] major.crimes.s06e11.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[173 MB] major.crimes.s06e12.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[173 MB] major.crimes.s06e13.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv