به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Marvels Agents of S H I E L D

5.5 / 10Subtitle


Season 1


[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D..S01E14.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[178 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[173 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[174 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s01e12.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[170 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s01e13.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E15.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[162 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s01e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E17.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E18.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E19.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E20.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S01E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s01e22.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv

Season 2


[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[165 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E14.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E15.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E17.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[163 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E19.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[336 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S02E22.S.O.S.Part.2.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv

Season 3


[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E03.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E06.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E07.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E08.720p.HDTV.x264-3SEC-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E09.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E10.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E15.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E17.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E19.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E20.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S03E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 4


[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[166 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E10.The.Patriot.720p.REPACK.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E12.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E12.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E16.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E17.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E19.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[164 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[166 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E20.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E21.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 5


[336 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E01-E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[173 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s05e02.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[162 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[164 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s05e07.repack.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[163 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E14.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E14.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[175 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E15.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[172 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E16.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E16.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E17.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[166 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E17.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E17.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[162 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E18.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E19.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E19.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E20.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E20.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E21.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E21.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[173 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E22.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ViSUM-BWBP.mkv
[170 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S05E22.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 6


[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[162 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[168 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[165 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[172 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s06e11.720p.web.h264-insidious-BWBP.mkv
[167 MB] marvels.agents.of.s.h.i.e.l.d.s06e12.720p.web.h264-insidious-BWBP.mkv
[169 MB] Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv